Stromasys Showcases Legacy System Virtualization at VMworld 2017